Bezstresowe wychowanie dziecka

Bezstresowe wychowanie dziecka

Wychowywanie własnego dziecka to jedno z najtrudniejszych trudności z jakimi przychodzi nam zmierzyć się w życiu. Obecnie trendem w wychowywaniu dzieci jest przyjęcie modelu bezstresowego wychowywania. Według tego pojęcia, rodzic staje się dla dziecka kumplem, i nie stosuje wobec niego kar. Jest to duży błąd, który sprawia, że nasze dziecko ma duże szanse stania się człowiekiem z brakiem umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych. Należy więc stosować pewien system kar, oczywiście niecielesnych, tak aby dziecko wyrobił w sobie pewien wzorzec zachowań akceptowanych. Nie należy dawać terroryzować się dziecku, ani ulegać każdej jego prośbie, zwłaszcza tej, której towarzyszy krzyk i płacz.

Nastepny

Comments are closed.