Kontakt dziecka z rówieśnikami

Kontakt dziecka z rówieśnikami

Niezwykle ważnym elementem na płaszczyźnie rozwojowej jest kontakt dziecka z rówieśnikami. Zadanie to widoczne jest już na płaszczyźnie przedszkolnej. Kilkuletnie dzieci instynktownie poszukują kontaktu z rówieśnikami. Wspólna zabawa, rozmowy, a także obserwowanie zachowań rówieśników w istotny sposób wpływają na rozwój małego człowieka. Ogólnie wiadomo, ze każde dziecko ma inne możliwości i predyspozycje społeczne, różny jest też stopień rozwoju intelektualnego rówieśników, nie mniej jednak wspólna zabawa korzystnie wpływa na obydwie strony. Bardziej aktywne dzieci uczą się tolerancji, zaś mniej zdolne zyskują dodatkowe umiejętności rozwojowe. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by relacje z rówieśnikami odbywały się na bezpiecznym gruncie.

Comments are closed.